Pengkelasan Aras Bawah (G).

 • Buku rujukan terhad (Buku rujukan ini tidak boleh dipinjam).
 • Ruang bacaan akhbar dan majalah.
 • Koleksi.

Pengkelasan Aras 1 (1).

 • Buku pinjaman-Akademik (A-N).
 • Akaun.
 • Bisnes.
 • Agama.
 • Undang-undang.
 • Pengurusan.
 • Koleksi novel.
 • Koleksi majalah berjilid.
 • Koleksi laporan latihan industri (LI).

Pengkelasan Aras 2 (2)

 • Buku pinjaman-Akademik (O-Z).
 • Bahasa.
 • Matematik.
 • Kejuruteraan.
 • Kulinari dan hospitaliti.
 • Koleksi kertas soalan.
 • Koleksi keratan akhbar.